หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอครบุรี ดำเนินการตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2558 แบบบูรณการ โดยรับการสนับสนุนงบประมาณ ดำเนินการจากเทศบาลตำบลแชะ ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า,ฉีดยาคุมกำเนิด,ตอน,ทำหมัน ในสุนัข-แมว, ให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์
ให้กับเจ้าของสัตว์เลี้ยง ทั้งนี้ได้มีเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จากอำเภอเสิงสาง,หนองบุญมาก,โชคชัย,จักราช,ปักธงชัย,กลุ่มงานยุทธศาสตร์
สนง.ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมาร่วมปฎิบัติงาน ณ เทศบาลตำบลแชะ ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2558
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
กลับหน้าแรก