หัวเว็บ
ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภาคเกษตร สนง.ปศุสัตว์อำเภอจักราช จ.นครราชสีมา โดยนายเฉลิมชัย วงศกรโกศล สัตวแพทย์ชำนาญงาน
และนายพลเสฏ กูบโคกกรวด ปศุสัตว์ตำบล ออกรณรงค์ฉีควัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดยาคุมกำเนิด ฉีดยากำจัดพยาธิ ให้กับสุนัขและแมว
สุนัขจำนวน 9 ตัว แมว จำนวน 18 ตัว ณ วัดบ้านตาเงิน หมู่ที่ 1 ต.ศรีละกอ อ.จักราช จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
กลับหน้าแรก