หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอจักราช จ.นครราชสีมา โดยนายเฉลิมชัย วงศกรโกศล สัตวแพทย์ชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ออกดำเนินการเจาะเลือด
โคเนื้อโซนนิ่งเพื่อตรวจหาโรคแท้งติดต่อ ในพื้นที่ตำบลศรีละกอ และตำบลจักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา โคเนื้อจำนวน 50 ตัว เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558
เจาะเลือด
เจาะเลือด
เจาะเลือด
เจาะเลือด
เจาะเลือด
เจาะเลือด
กลับหน้าแรก