หัวเว็บ
นายไทยบุญ จงจิตสถิตมั่น ปศุสัตว์อำเภอจักราช พร้อมทีมงาน ออกตรวจโรควัณโรค และเก็บตัวอย่างเลือดกระบือเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ตรวจโรคBrucellosis ตามโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ ปี2558 จังหวัดนครราชสีมา เก็บตัวอย่างเลือดกระบือ 23 ตัว
ที่บ้านละกอ หมู่ทึ่ 4 ต.ศรีละกอ อ.จักราช จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558
เจาะเลือดกระบือ
เจาะเลือดกระบือ
เจาะเลือดกระบือ
เจาะเลือดกระบือ
เจาะเลือดกระบือ
เจาะเลือดกระบือ
กลับหน้าแรก