หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอจักราช จ.นครราชสีมาโดยนายเฉลิมชัย วงศกรโกศล สัตวแพทย์ชำนาญงาน พร้อมด้วยนายพลเสฏฐ์ กูบโคกกรวด ปศุสัตว์ตำบล
ออกปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอบวม ให้กับโค-กระบือของเกษตรกรสมาชิกโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
หมู่ที่ 7,8 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2558
ฉีดวัคซีนธคก
ฉีดวัคซีนธคก
ฉีดวัคซีนธคก
ฉีดวัคซีนธคก
ฉีดวัคซีนธคก
ฉีดวัคซีนธคก
กลับหน้าแรก