หัวเว็บ
ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภาคเกษตร สำนักงานปศุสัตว์อำเภอจักราช จ.นครราชสีมา โดยนายเฉลิมชัย วงศกรโกศล สัตวแพทย์ชำนาญงาน
และนายพลเสฏ กูบโคกกรวด ปศุสัตว์ตำบล ออกรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดยาคุมกำเนิดและฉีดยากำจัดพยาธิ ให้กับสุนัขและแมว
วัดบ้านหนองพลวง โรงเรียนบ้านหนองพลวง หมู่ 1 ต.หนองพลวง , วัดบ้านหนองบัวกลาง โรงเรียนบ้านหนองบัวกลาง หมู่ 5 ต.จักราช อ.จักราช
จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie rabie
rabie
rabie
กลับหน้าแรก