หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอห้วยแถลง จ.นครราชสีมา ออกดำเนินการเจาะเลือดโคเนื้อโซนนิ่ง และให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพโคเนื้อแก่เกษตรกร
ในพื้นที่ตำบลกงรถ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 50 ตัว เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558
เจาะเลือด
เจาะเลือด
เจาะเลือด
เจาะเลือด
เจาะเลือด
เจาะเลือด
เจาะเลือด
เจาะเลือด
กลับหน้าแรก