หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอห้วยแถลง จ.นครราชสีมา โดยนายนคร จันทคุปต์ ปศุสัตว์อำเภอห้วยแถลง นำทีมงานเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ออกบริการแนะนำ
การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า บริการฉีดวัคซีนและฉีดยาคุมกำเนิดแมว ณ วัดชัยมงคล ต.ห้วยแถลง อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
กลับหน้าแรก