หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอห้วยแถลง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ออกหน่วยบริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว
ร่วมรณรงค์โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2558 ณ บ้านหนองพลอง ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558
รณรงค์rabie
รณรงค์rabie
รณรงค์rabie
รณรงค์rabie
รณรงค์rabie
รณรงค์rabie
รณรงค์rabie
รณรงค์rabie
รณรงค์rabie
กลับหน้าแรก