หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแก้งสนามนาง โดยนายบุญเยี่ยม ธีรภัทรางกูร ปศุสัตว์อำเภอแก้งสนามนาง พร้อมด้วยนายยงยุทธ ชูรัตน์ สัตวแพทย์ชำนาญงาน
ร่วมกันตรวจสถานที่ขายอาหารสัตว์ พร้อมรวบรวมเอกสารขอต่อใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ ปี 2559 ในพื้นที่ จำนวน 12 ร้าน เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558
ตรวจร้านอาหารสัตว์
ตรวจร้านอาหารสัตว์
ตรวจร้านอาหารสัตว์
ตรวจร้านอาหารสัตว์
ตรวจร้านอาหารสัตว์
ตรวจร้านอาหารสัตว์
กลับหน้าแรก