หัวเว็บ
หน่วยพัฒนาสุขภาพและเพิ่มผลผลิตโคนมปากช่อง( DHHUปากช่อง) ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ,
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากช่อง และศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา นำชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เยี่ยมเยียนเกษตรกร และสร้างการรับรู้ภาคเกษตร เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี 2558 ตามภารกิจกรมปศุสัตว์ ออกให้บริการเจาะเลือดโคนม เพื่อทดสอบโรค Brucellosis Para TB พยาธิเม็ดเลือด
ออกแนะนำการจัดฟาร์ม การทำวัคซีนในสัตว์ มอบน้ำยาฆ่าเชื้อให้เกษตรกรเพื่อเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ และการจัดการทางด้านอาหารสัตว์
ในพื้นที่ตำบลขนงพระ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558
dhhuปากช่อง
dhhuปากช่อง
dhhuปากช่อง
dhhuปากช่อง
dhhuปากช่อง
dhhuปากช่อง
dhhuปากช่อง
กลับหน้าแรก