หัวเว็บ
หน่วยพัฒนาสุขภาพและเพิ่มผลผลิตโคนมปากช่อง(DHHUปากช่อง) ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากช่อง นำชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรและสร้างการรับรู้ภาคเกษตรเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี 2558
ตามภารกิจกรมปศุสัตว์ ออกให้บริการเจาะเลือดโคนม เพื่อทดสอบโรคBrucellosis Para TB พยาธิเม็ดเลือด ออกแนะนำการจัดการฟาร์ม
แนะนำการจัดการอาหารหยาบ และแนะนำการดูแลสุขภาพสัตว์และการทำวัคซีนในสัตว์ มอบน้ำยาฆ่าเชื้อให้เกษตรกรเพื่อเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์
ในพื้นที่ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558
dhhuปากช่อง
dhhuปากช่อง
dhhuปากช่อง
dhhuปากช่อง
dhhuปากช่อง
กลับหน้าแรก