หัวเว็บ
น่วยพัฒนาสุขภาพและเพิ่มผลผลิตโคนมปากช่อง(DHHU ปากช่อง)ร่วม กับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ออกทำการเจาะเลือดโคนม เพื่อทดสอบโรค Brucellosis ,Para TB และตรวจหาพยาธิเม็ดเลือด และ ออกแนะนำการจัดการฟาร์มและทำการรักษาสัตว์ป่วยให้เกษตรกร และมอบน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโรคระบาดสัตว์ ณ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558
dhhuปากช่อง
dhhuปากช่อง
dhhuปากช่อง
dhhuปากช่อง
dhhuปากช่อง
dhhuปากช่อง
กลับหน้าแรก