หัวเว็บ
หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม (DHHUปากช่อง)ร่วมกับ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา เข้าปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์โคนม,ตรวจการตั้งท้อง และติดตามฐานข้อมูลโคนม ในพื้นที่ ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558
DHUปากช่อง
DHUปากช่อง
DHUปากช่อง
DHUปากช่อง
DHUปากช่อง
DHUปากช่อง
กลับหน้าแรก