หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา นำคณะเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ร่วมปฏิบัติงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ 1/2559
โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ในส่วนของคลินิกปศุสัตว์ได้ให้บริการให้คำแนะนำ
ด้านการเลี้ยงสัตว์ ด้านสุขภาพสัตว์ แจกเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ บริการผ่าตัดทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว บริการรักษาสัตว์ป่วย
ณ โรงเรียนบ้านสระพัง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558
คลินิกเกษตร
คลินิกเกษตร
คลินิกเกษตร
คลินิกเกษตร
คลินิกเกษตร
คลินิกเกษตร
คลินิกเกษตร
คลินิกเกษตร
คลินิกเกษตร
คลินิกเกษตร
คลินิกเกษตร
คลินิกเกษตร
คลินิกเกษตร
คลินิกเกษตร
กลับหน้าแรก