หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา นำคณะเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ร่วมปฏิบัติงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ 4/2558
โดยมีนายบุญยืน คำหงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ในส่วนของคลินิกปศุสัตว์ได้ให้บริการให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงสัตว์
ด้านสุขภาพสัตว์ แจกเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ บริการผ่าตัดทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว บริการรักษาสัตว์ป่วย
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558
คลินิกเกษตร
คลินิกเกษตร
คลินิกเกษตร
คลินิกเกษตร
คลินิกเกษตร
คลินิกเกษตร
คลินิกเกษตร
คลินิกเกษตร
คลินิกเกษตร
คลินิกเกษตร
คลินิกเกษตร
คลินิกเกษตร
คลินิกเกษตร
คลินิกเกษตร
คลินิกเกษตร
คลินิกเกษตร
คลินิกเกษตร
คลินิกเกษตร
คลินิกเกษตร
คลินิกเกษตร
คลินิกเกษตร
คลินิกเกษตร
คลินิกเกษตร
กลับหน้าแรก