หัวเว็บ
คณะกรรมการตรวจประเมินฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม กรมปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต3 และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เข้าตรวจฟาร์มสุกร
ชุติมาฟาร์ม บ้านโนนเลียบ ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา โดยมีนายสมศักดิ์ ฉายชูวงษ์ ปศุสัตว์อำเภอเฉลิมพระเกียรติ นำเข้าพื้นที่
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558
ตรวจรับรอง
ตรวจรับรอง
ตรวจรับรอง
ตรวจรับรอง
ตรวจรับรอง
ตรวจรับรอง
ตรวจรับรอง
ตรวจรับรอง
กลับหน้าแรก