หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา นำทีมหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทอง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา
และสนง.ปศุสัตว์อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จัดโครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ฉีดวัคซีน ผ่าตัด ทำหมันสุนัขและแมว
ตรวจรักษาสัตว์ป่วย ณ ศาลากลางหมู่บ้าน บ้านกรูด ต.ช้างทอง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
กลับหน้าแรก