หัวเว็บ
สนง.ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และสนง.ปศุสัตว์อำเภอโชคชัย ร่วมกับองศ์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา อ.โชคชัย
ออกให้ บริการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมันสุนัข และแมวในเขตท้องที่ตำบลพลับพลา และอบรมอาสาสมัครปศุสัตว์
ณ บริเวณวัดพลับพลา ,ศาลาประชาคม บ้านคลองกลาง และห้องประชุมอบต.พลับพลา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
กลับหน้าแรก