หัวเว็บ
สนง.ปศุสัตว์อำเภอโชคชัย จ.นครราชสีมา โดยนายทินกฤต อินทแพทย์ ปศุสัตว์อำเภอโชคชัย ออกเยี่ยมเยียนเกษตรกร ประชุมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ในพื้นที่หมู่ 3 ต.กระโทก อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา เพื่อรับทราบปัญหา ให้ความรู้การทำเกษตรพอเพียง เลี้ยงหมูหลุม ไก่ไข่ ไก่บ้าน ปลา สีข้าวกินเอง
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
กลับหน้าแรก