หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทพารักษ์ จัดพิธีมอบโคให้กับเกษตรกรยืมเพื่อการผลิต ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ซึ่งได้รับสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์ จำนวน 27 ตัว โดยมีนายทวีศิลป์ เสนามา ปลัดอาวุโสอำเภอเทพารักษ์ เป็นประธานในพิธี และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่นร่วมเป็นเกียรติ ณ วัดกุดสระแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลวังยายทอง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
กลับหน้าแรก