หัวเว็บ
นายสุวิทย์ คำดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีมอบโค-กระบือ ให้กับเกษตรกรยืมเพื่อการผลิต ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ
เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ซึ่งได้รับสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์ จำนวน 30 ตัว มอบให้กับเกษตรกรในพื้นที่ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จำนวน 30 ราย
โดยมีนายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา , นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ นายอำเภอสูงเนิน ,หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ
ณ วัดบ้านวังรางน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558
มอบโคกระบือธคก
มอบโคกระบือธคก
มอบโคกระบือธคก
มอบโคกระบือธคก
มอบโคกระบือธคก
มอบโคกระบือธคก
มอบโคกระบือธคก
มอบโคกระบือธคก
มอบโคกระบือธคก
มอบโคกระบือธคก
มอบโคกระบือธคก
มอบโคกระบือธคก
มอบโคกระบือธคก
มอบโคกระบือธคก
มอบโคกระบือธคก
มอบโคกระบือธคก
มอบโคกระบือธคก
มอบโคกระบือธคก
มอบโคกระบือธคก
มอบโคกระบือธคก
มอบโคกระบือธคก
มอบโคกระบือธคก
มอบโคกระบือธคก
มอบโคกระบือธคก
มอบโคกระบือธคก
มอบโคกระบือธคก
มอบโคกระบือธคก
มอบโคกระบือธคก
กลับหน้าแรก