หัวเว็บ
นายชนะ ธรณีทอง นายอำเภอสีดา เป็นประธานในพิธีมอบสัญญายืมโค-กระบือ ให้กับเกษตรกร จำนวน 35 ราย ยืมเพื่อการผลิต
ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ กรมปศุสัตว์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ณ บ้านเสว หมู่ที่ 6 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558
พิธีมอบโคกระบือ
พิธีมอบโคกระบือ
พิธีมอบโคกระบือ
พิธีมอบโคกระบือ
พิธีมอบโคกระบือ
พิธีมอบโคกระบือ
พิธีมอบโคกระบือ
พิธีมอบโคกระบือ
พิธีมอบโคกระบือ
พิธีมอบโคกระบือ
กลับหน้าแรก