หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนสูง จ.นครราชสีมา จัดพิธีมอบโค-กระบือให้กับเกษตรกรยืมเพื่อการผลิต ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร
ตามพระราชดำริ ซึ่งได้รับสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์ จำนวน 25 ตัว มอบให้เกษตรกร 25 ราย โดยมีนายไพรัตน์ วิทยาอนุมาส ปลัดอาวุโสรักษาราชการแทน
นายอำเภอโนนสูง เป็นประธานในพิธี นายสำราญ ปลั่งกลาง ปศุสัตว์อำเภอโนนสูง นายสุบรรณ บุตรศรีภูมิ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ
หัวหน้าส่วนราชการอำเภอโนนสูง นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง และพี่น้องเกษตรกร ร่วมในพิธี ณ อ่างเก็บน้ำชุมชนสวนผัก เทศบาลตำบลโนนสูง
อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558
มอบโคกระบือธคก
มอบโคกระบือธคก
มอบโคกระบือธคก
มอบโคกระบือธคก
มอบโคกระบือธคก
มอบโคกระบือธคก
มอบโคกระบือธคก
มอบโคกระบือธคก
มอบโคกระบือธคก
มอบโคกระบือธคก
มอบโคกระบือธคก
มอบโคกระบือธคก
มอบโคกระบือธคก
มอบโคกระบือธคก
มอบโคกระบือธคก
มอบโคกระบือธคก
มอบโคกระบือธคก
กลับหน้าแรก