หัวเว็บ
นายบุญยืน คำหงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือและถวายผ้าป่า โครงการมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
โดยมีนายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา นายอำนวย ปองนาน นายอำเภอชุมพวง หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมให้การต้อนรับและร่วมพิธี ณ ศาลาวัดหนองบัวรี ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 22 พฤษภาคม 2558
ซึ่งในการจัดพิธีในครั้งนี้ได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาในอำเภอชุมพวง ไถ่ชีวิตโค-กระบือ จำนวน 18 ตัว มูลค่า 421,964 บาท
ได้รับสนับสนุนจากรมปศุสัตว์จากการจัดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือส่วนกลาง เป็นโค จำนวน 50 ตัว มูลค่า 1,350,000 บาท และจากการขยายลูกตัวที่ 1
เพศเมียซึ่งมีอายุครบ 18 เดือนที่เกษตรกรคู่สัญญาในพื้นที่ส่งคืนโครงการอีก จำนวน 70 ตัว มูลค่า 1,890,000 บาท รวมทั้งสิ้น 138 ตัว มูลค่ารวม
3,661,964 บาท มอบแม่โค-กระบือให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอ ชุมพวง จำนวน 138 ราย ทำสัญญายืมเพื่อการผลิตตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ กรมปศุสัตว์ และมอบกรรมสิทธิ์แม่โค-กระบือ และลูกตัวที่ 2 , 3 , 4 ให้กับเกษตรกรที่ปฏิบัติครบถ้วน ตามข้อกำหนด
ของสัญญา ของโครงการฯจำนวน 70 ราย แม่โค-กระบือและลูกรวม 85 ตัว
ไถ่ชีวิตโค-กระบือ
ไถ่ชีวิตโค-กระบือ
ไถ่ชีวิตโค-กระบือ
ไถ่ชีวิตโค-กระบือ
ไถ่ชีวิตโค-กระบือ
ไถ่ชีวิตโค-กระบือ
ไถ่ชีวิตโค-กระบือ
ไถ่ชีวิตโค-กระบือ
ไถ่ชีวิตโค-กระบือ
ไถ่ชีวิตโค-กระบือ
ไถ่ชีวิตโค-กระบือ
ไถ่ชีวิตโค-กระบือ
ไถ่ชีวิตโค-กระบือ
ไถ่ชีวิตโค-กระบือ
ไถ่ชีวิตโค-กระบือ
ไถ่ชีวิตโค-กระบือ
ไถ่ชีวิตโค-กระบือ
ไถ่ชีวิตโค-กระบือ
ไถ่ชีวิตโค-กระบือ
ไถ่ชีวิตโค-กระบือ
ไถ่ชีวิตโค-กระบือ
ไถ่ชีวิตโค-กระบือ
ไถ่ชีวิตโค-กระบือ
ไถ่ชีวิตโค-กระบือ
ไถ่ชีวิตโค-กระบือ
ไถ่ชีวิตโค-กระบือ
ไถ่ชีวิตโค-กระบือ
ไถ่ชีวิตโค-กระบือ
ไถ่ชีวิตโค-กระบือ
กลับหน้าแรก