หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา มอบโคเพศเมีย(ลูกตัวที่ 1) จำนวน 2 ตัว ให้กับเกษตรกรรายใหม่ยืมเพื่อการผลิต ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ในพื้นที่บ้านดอนแร้ง ตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
กลับหน้าแรก