หัวเว็บ
นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราขการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีไถ่ชีวิตกระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาในจังหวัดนครราชสีมา
ไถ่ชีวิตกระบือจากโรงฆ่าสัตว์ จำนวน 9 ตัว และได้รับสนับสนุนเพิ่มเติมจากกรมปศุสัตว์เป็นโค 15 ตัว กระบือ 10 ตัว รวมทั้งหมด 34 ตัว
มอบให้กับเกษตรกร 34 รายยืมเพื่อการผลิต ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ กรมปศุสัตว์
โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอำเภอโนนไทย ,หัวหน้าส่วนราชการในระดับอำเภอ ,สมาชิกสภาจังหวัด
,นายกเทศมนตรี ,กำนันและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ ณ วัดโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558
ไถ่ชีวิตกระบือ87พรรษา
ไถ่ชีวิตกระบือ87พรรษา
ไถ่ชีวิตกระบือ87พรรษา
ไถ่ชีวิตกระบือ87พรรษา
ไถ่ชีวิตกระบือ87พรรษา
ไถ่ชีวิตกระบือ87พรรษา
ไถ่ชีวิตกระบือ87พรรษา
ไถ่ชีวิตกระบือ87พรรษา
ไถ่ชีวิตกระบือ87พรรษา
ไถ่ชีวิตกระบือ87พรรษา
ไถ่ชีวิตกระบือ87พรรษา
ไถ่ชีวิตกระบือ87พรรษา
ไถ่ชีวิตกระบือ87พรรษา
ไถ่ชีวิตกระบือ87พรรษา
ไถ่ชีวิตกระบือ87พรรษา
ไถ่ชีวิตกระบือ87พรรษา
ไถ่ชีวิตกระบือ87พรรษา
ไถ่ชีวิตกระบือ87พรรษา
ไถ่ชีวิตกระบือ87พรรษา
ไถ่ชีวิตกระบือ87พรรษา
ไถ่ชีวิตกระบือ87พรรษา
ไถ่ชีวิตกระบือ87พรรษา
ไถ่ชีวิตกระบือ87พรรษา
ไถ่ชีวิตกระบือ87พรรษา
ไถ่ชีวิตกระบือ87พรรษา
ไถ่ชีวิตกระบือ87พรรษา
ไถ่ชีวิตกระบือ87พรรษา
ไถ่ชีวิตกระบือ87พรรษา
กลับหน้าแรก