หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบัวลาย ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ รักษาสัตว์ป่วย ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว
และให้คำแนะนำด้านสุขภาพสัตว์ ในงานอำเภอยิ้มเคลื่อนที่อำเภอบัวลาย ณ บ้านหนองบัวลาย หมู่ที่ 1 ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558
อำเภอยิ้มเคลื่อนที่
อำเภอยิ้มเคลื่อนที่
อำเภอยิ้มเคลื่อนที่
อำเภอยิ้มเคลื่อนที่
อำเภอยิ้มเคลื่อนที่
อำเภอยิ้มเคลื่อนที่
กลับหน้าแรก