หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบัวลาย ร่วมให้บริการโครงการออกหน่วยอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ให้บริการผ่าตัดทำหมัน ฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมว แจกเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ และให้คำปรึกษาการเลี้ยงสัตว์ดูแลสุขภาพสัตว์
ณ บ้านหนองขาม หมู่ที่ 12 ตำบลโนนจาน อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558
อำเภอเคลื่อนที่
อำเภอเคลื่อนที่
อำเภอเคลื่อนที่
อำเภอเคลื่อนที่
อำเภอเคลื่อนที่
อำเภอเคลื่อนที่
อำเภอเคลื่อนที่
อำเภอเคลื่อนที่
อำเภอเคลื่อนที่
อำเภอเคลื่อนที่
อำเภอเคลื่อนที่
อำเภอเคลื่อนที่
กลับหน้าแรก