หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบัวลาย ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ รักษาสัตว์ป่วย ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว และให้คำแนะนำด้านสุขภาพสัตว์
ในงานอำเภอยิ้มเคลื่อนที่อำเภอบัวลาย ณ บ้านพะไล หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558
อำเภอเคลื่อนที่บัวลาย
อำเภอเคลื่อนที่บัวลาย
อำเภอเคลื่อนที่บัวลาย
อำเภอเคลื่อนที่บัวลาย
อำเภอเคลื่อนที่บัวลาย
อำเภอเคลื่อนที่บัวลาย
อำเภอเคลื่อนที่บัวลาย
อำเภอเคลื่อนที่บัวลาย
กลับหน้าแรก