หัวเว็บ
สนง.ปศุสัตว์อำเภอบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา โดยนายอำนาจ สุรินทร์ต๊ะ ปศุสัตว์อำเภอบัวใหญ่ พร้อมทีมงานได้เข้าให้การแนะนำการคัดเลือกแม่กระบือ
เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ กรมปศุสัตว์ กลุ่มวิสาหกิจฯหนองหว้าเอน ต.ขุนทอง คัดเลือกแม่กระบือที่ผ่านคุณสมบัติตามที่
กรมปศุสัตว์กำหนด จำนวน 14 ตัวเป็นเงิน 700,000บาท และกลุ่มฯบ้านตะคร้อ ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จำนวน 6 ตัวพร้อมลูกติด 6 ตัว เงิน 300,000 บาท
ทำทะเบียนประวัติ เบอร์หู รูปภาพ ประกอบการเบิกเงินจาก ธ.ก.ส บัวใหญ่ ต่อไป เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558
อนุรักษ์กระบือ
อนุรักษ์กระบือ
อนุรักษ์กระบือ
อนุรักษ์กระบือ
อนุรักษ์กระบือ
อนุรักษ์กระบือ
อนุรักษ์กระบือ
อนุรักษ์กระบือ
อนุรักษ์กระบือ
อนุรักษ์กระบือ
อนุรักษ์กระบือ
อนุรักษ์กระบือ
กลับหน้าแรก