หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา นำทีมเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานขึ้นทะเบียนฝังไมโครชิพ เก็บตัวอย่างเลือด และถ่ายพยาธิ กระบือของเกษตรกร
โครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ กรมปศุสัตว์ จำนวน 95 ตัว ที่บ้านตะคร้อ ต.ด่านช้าง และบ้านหนองหว้าเอน ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558
ไมโครชิพ
ไมโครชิพ
ไมโครชิพ
ไมโครชิพ
กลับหน้าแรก