หัวเว็บ
ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภาคเกษตร สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบัวลาย จ.นครราชสีมาโดยนายวรวุฒิ วาจามั่น ปศุสัตว์อำเภอบัวลาย พร้อมเจ้าหน้าที่
ร่วมปฏิบัติงานโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ให้บริการผ่าตัดทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมว ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพสัตว์
และรับลงทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ ณ บ้านหนองแสง ม.5 ต.บัวลาย อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558
อำเภอยิ้ม
อำเภอยิ้ม
อำเภอยิ้ม
อำเภอยิ้ม
อำเภอยิ้ม
อำเภอยิ้ม
อำเภอยิ้ม
อำเภอยิ้ม
กลับหน้าแรก