หัวเว็บ
สนง.ปศุสัตว์อำเภอบัวลาย จ.นครราชสีมา โดยนายวรวุฒิ วาจามั่น ปศุสัตว์อำเภอบัวลาย พร้อมเจ้าหน้าที่ประชุมชี้แจงติดตามงานโครงการธนาคาร
โค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ แนะนำการเลี้ยงสัตว์การดูแลสุขภาพสัตว์ รักษาสัตว์ป่วย ให้กับเกษตรกร จำนวน 61 ราย
ณ บ้านเพ็ดน้อย หมู่ที่ 6 ต.เมืองพะไล อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
กลับหน้าแรก