หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา นำข้าราชการในสังกัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฯ ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2558
ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา
วันปิยะมหาราช
วันปิยะมหาราช
วันปิยะมหาราช
วันปิยะมหาราช
วันปิยะมหาราช
วันปิยะมหาราช
วันปิยะมหาราช
กลับหน้าแรก