หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา และตัวแทนกลุ่มเกษตรกรบ้านโตนด อำเภอโนนไทย รับมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติจากท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์
นายอยุทธ์ หรินทรานนท์ เนื่องในวันสถาปนากรมปศุสัตว์ 73 ปี ณ กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2558
รับรางวัล
รับรางวัล
รับรางวัล
รับรางวัล
รับรางวัล
รับรางวัล
รับรางวัล
รับรางวัล
รับรางวัล
รับรางวัล
รับรางวัล
รับรางวัล
รับรางวัล
รับรางวัล
กลับหน้าแรก