หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายบุญสม พลรักษา นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ , นายสุขสวัสดิ์ ทองน้อย ปศุสัตว์อำเภอครบุรี
ได้ออกให้บริการผสมเทียมแม่กระบือภายหลังจากการสอดฮอร์โมนกระตุ้นการตกไข่เมื่อ 2 สัปดาห์ก่อน โดยผสมเทียมแม่กระบือ จำนวน 9 ตัว
ที่บ้านโคกกระชาย ม.1ต.โคกกระชาย และ บ้านจระเข้หิน ม.7 ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558
ผสมเทียม
ผสมเทียม
ผสมเทียม
ผสมเทียม
ผสมเทียม
ผสมเทียม
ผสมเทียม
ผสมเทียม
กลับหน้าแรก