หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา พร้อมทีมงานปศุสัตว์โคราชออกให้บริการเหนี่ยวนำการเป็นสัดเพื่อเพิ่มการผสมพันธุ์เพิ่มลูกเกิดโค-กระบือ
,ฉีดวัคซีนFMD และยาถ่ายพยาธิ พร้อมตรวจท้อง ให้แก่โคกระบือของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบือ บ้านหนองไผ่ ม.7 ต.ขุย อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา
มีเกษตรกรมารับบริการ 84ราย เหนี่ยวนำการเป็นสัด 33 ตัว(กระบือ 13 ตัว โค เนื้อ 20 ตัว) เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558
เหนี่ยวนำการเป็นสัด
เหนี่ยวนำการเป็นสัด
เหนี่ยวนำการเป็นสัด
เหนี่ยวนำการเป็นสัด
กลับหน้าแรก