หัวเว็บ
นายรัชภูมิ เขียวสนาม นายสัตวแพทย์ชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สนง.ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ,นายอนุรักษ์ สังขรัตน์
ปศุสัตว์อำเภอพระทองคำ และนายประจักษ์ กิติวรรณ ปศุสัตว์อำเภอโนนไทย ร่วมกับเจ้าหน้าที่สนง.ปศุสัตว์เขต 3 ตรวจรับรองฟาร์มสุกร
ปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยของปิ่นเพชรฟาร์ม ต.พังเทียม อ.พระทองคำ และพิศาลฟาร์ม ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย่ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558
ตรวจรับรอง
ตรวจรับรอง
ตรวจรับรอง
ตรวจรับรอง
กลับหน้าแรก