หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา นำเจ้าหน้าที่ออกให้บริการเคลื่อนที่ในการออกใบอนุญาตค้าสัตว์ และซากสัตว์(ใบ ร.10) นอกสถานที่
เพื่อเป็นการบริการ และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมา ณ บริเวณตลาดย่าโม อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558
บริการต่อใบอนุญาตค้าสัตว์
บริการต่อใบอนุญาตค้าสัตว์
บริการต่อใบอนุญาตค้าสัตว์
บริการต่อใบอนุญาตค้าสัตว์
บริการต่อใบอนุญาตค้าสัตว์
บริการต่อใบอนุญาตค้าสัตว์
กลับหน้าแรก