หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ออกบริการหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ร่วมกับศูนย์การทหารสุนัข กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่2 และกองพันสุนัขทหาร
โดยได้รับความสนใจจากประชาชนมารับบริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว 72 ตัว และมารับบริการฉีดวัคซีนพิษสุน้ขบ้า 120 ตัว
ณ วัดไตรรัตน์ บ้านหนองคู หมู่ที่ 4 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558
หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่
หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่
หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่
หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่
หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่
หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่
หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่
หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่
หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่
กลับหน้าแรก