หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ,สนง.ปศุสัตว์อำเภอสีคิ้ว และนักศึกษาจากมหาวิทยาราชภัฎนครราชสีมา ออกปฏิบัติงานเก็บตัวอย่างเลือดแพะ เพื่อส่งตรวจหาเชื้อโรค โดยเฉพาะโรคสัตว์ติดคน(Zoonosis) เพื่อยกระดับฟาร์มเลี้ยงแพะให้เป็นฟาร์มมาตรฐาน สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ซื้อ และผู้บริโภคและเพื่อรองรับการเข้าสู่ AEC ต่อไป ในฟาร์มแพะที่บ้านลาดอุดม ต.ดอนเมือง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
เกษตรกร 35 ราย แพะจำนวน 1,000 ตัว เมื่อวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2558
เจาะเลือดแพะ
เจาะเลือดแพะ
เจาะเลือดแพะ
เจาะเลือดแพะ
เจาะเลือดแพะ
เจาะเลือดแพะ
เจาะเลือดแพะ
เจาะเลือดแพะ
กลับหน้าแรก