หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา นำชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรและสร้างการรับรู้ภาคเกษตรตามภารกิจกรมปศุสัตว์ เพื่อบรรเทา ปัญหาภัยแล้ง ปี 2558 ออกเยี่ยมเยียนเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่รอบๆศูนย์การสุนัขทหาร อ.ปากช่อง เพื่อให้การเยี่ยมเยียน
สอบถามปัญหาความต้องการ เป็นกำลังใจ ตลอดจนสร้างความเข้าใจและฝากความห่วงใยในแนวนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรฯ
พร้อม กันนี้ได้นำหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ออกใหับริการฉีดวัคซีน ผ่าตัดทำหมัน รักษาการเจ็บป่วยในสุนัข และแมว ณ บริเวณวัดเขาน้อยคงคาราม
บ้านเขาน้อย ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา มีเจ้าของสัตว์เลี้ยงนำสุนัขและแมวมารับบริการเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
กลับหน้าแรก