หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสูงเนิน ออกปฏิบัติงานเจาะเลือด ติดเบอร์หู ฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคคอบวม และฝังไมโครชิพให้กระบือ จำนวน 25 ตัว ในโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ กรมปศุสัตว์
ณ บ้านทุ่งสะแบง ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558
ฝังไมโครชิพ
ฝังไมโครชิพ
ฝังไมโครชิพ
ฝังไมโครชิพ
ฝังไมโครชิพ
ฝังไมโครชิพ
กลับหน้าแรก