หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ,ปศุสัตว์อำเภอพิมาย ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง
ที่บ้านนายสำราญ มอนกลาง บ้านขามตามุข ต.ธารละหลอด อ.พิมาย พบว่าหมู่บ้านนี้มีเลี้ยงสุกร 1 ครัวเรือนเท่านั้น มีแม่สุกร 8 ตัว ลูกสุกร 30 ตัว
(อายุ45วัน) ไม่มีการเคลื่อนย้ายเข้า-ออก ของสุกรแต่อย่างใด เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กค. 58 มีลูกสุกร ตาย1ตัว (ด้วยอุบัติเหตุ) วันอังคารมีลูกสุกรตาย 1 ตัว
และวันนี้มีลูก สุกรตายเพิ่ม 1 ตัว สรุปมีลูกสุกรตายไม่ทราบสาเหตุ 2 ตัว(ตัวป่วยไม่มี) ซากสัตว์ที่ตายวันนี้ดูภายนอก พบว่า บวมตรงเปลือกตา
ส่วนวิการภายนอกอื่นๆไม่พบ ดังนั้น จึงได้ส่งซากสุกรไปตรวจที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ตอนล่าง) จังหวัดสุรินทร์ คาดว่าจะทราบผลภายใน 2-3 วัน ทั้งนี้ ได้พ่นยาฆ่าเชื้อภายในโรงเรือนและเฝ้าระวังโรคโดยใกล้ชิด และจากการตรวจสอบทางระบาดวิทยาแล้ว สาเหตุการตายของสุกร ไม่น่าจะเกิดจากโรคระบาด แต่อย่างใด เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558
สอบสวนโรค
สอบสวนโรค
สอบสวนโรค
สอบสวนโรค
สอบสวนโรค
สอบสวนโรค
สอบสวนโรค
สอบสวนโรค
กลับหน้าแรก