หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และเกษตรกร หลักสูตร "การส่งเสริมการเลี้ยงแพะ-แกะ
ในจังหวัดนครราชสีมา" และมอบอุปกรณ์การเลี้ยงแพะ ,ใบรับรองฟาร์มแพะปลอดโรค ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะจังหวัดนครราชสีมา
ณ โรงแรมโกลเด้นแลนด์รีสอร์ท อ.เมือง จ.นครราชสีมา มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 160 คน เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2558
อบรม
อบรม
อบรม
อบรม
อบรม
อบรม
อบรม
อบรม
กลับหน้าแรก