หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอคง ออกปฏิบัติงานติด Microchip ให้กับกระบือของ
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ กรมปศุสัตว์ ในพื้นที่อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558
ไมโครชิพ
ไมโครชิพ
ไมโครชิพ
ไมโครชิพ
ไมโครชิพ
ไมโครชิพ
กลับหน้าแรก