หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา โดยนายรัชภูมิ เขียวสนาม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และนายรัฐวิทย์ สุวรรณศรี ปศุสัตว์อำเภอปากช่อง
เข้าตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำการใช้กากแป้งมัน และกากมันเป็นอาหารเสริมในการเลี้ยงโคนมในพื้นที่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558
แนะนำเกษตรกร
แนะนำเกษตรกร
แนะนำเกษตรกร
แนะนำเกษตรกร
กลับหน้าแรก