หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอปักธงชัย ปศุสัตว์อำเภอวังน้ำเขียว เข้าตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำ
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพื้นที่อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ในการใช้กากแป้งมันและกากมันเป็นอาหารเสริมในการเลี้ยงสัตว์
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558
ตรวจรับรอง
ตรวจรับรอง
ตรวจรับรอง
ตรวจรับรอง
กลับหน้าแรก