หัวเว็บ
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สนง.ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอคง ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 ตรวจรับรองฟาร์มสุกร
ปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย จำนวน 3 ฟาร์ม ของจิตต์เจริญฟาร์ม พิทักษ์ฟาร์ม และสุภาภรณ์ฟาร์ม อ.คง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558
ตรวจรับรอง
ตรวจรับรอง
ตรวจรับรอง
ตรวจรับรอง
กลับหน้าแรก